Ons onderwijs

Het uitgangspunt van De Klimpaal is dat het onderwijs zodanig verzorgd is, dat ernaar gestreefd wordt dat ieder kind een geborgen gevoel heeft in de groep; weet dat het erbij hoort, dat er ook naar hem / haar geluisterd wordt, dat het de nodige aandacht krijgt, dat het zich thuis voelt op onze school. Hierbij spelen competenties (het gevoel dat je het waard bent, dat je vertrouwen in je eigen kunnen hebt), autonomie (zelfstandigheid, jezelf kunnen zijn….) en relatie (relatie leerkracht-leerling, leerkrachtouder, leerling-leerling….. samenwerking) een zeer belangrijke rol. Elementen die het mogelijk maken om te kunnen groeien / ontwikkelen.

GROEIEN DOE JE NOOIT ALLEEN

* Groeien betekent dat je op De Klimpaal begeleid wordt. De begeleiding op De Klimpaal wordt vormgegeven door de groepsleerkracht in de groep.

* Groeien moet je altijd samen doen. Op De Klimpaal worden werkvormen van samenwerkend leren ingezet om de leerlingen van elkaar te laten leren en samenwerking te stimuleren.

* Groeien geldt voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Leren van en met elkaar is één van de uitgangspunten.

* Groeien houdt vooruitgang in. Iedere leerling is uniek in zijn/haar ontwikkeling.

* Groeien leidt tot bloeien. Als een leerling groeit zal ook het zelfbeeld groeien. Hiermee komt de leerling in veel gevallen tot bloei, zelfvertrouwen! “Jij doet ertoe”!

* Groeien is samen omhoog klimmen. “Samen” is met medeleerlingen, ouders en ook de leerkrachten/team zullen mee omhoog klimmen. * Groeien kun je nooit zonder zorg. Zorg staat hier niet als zijnde ondersteuningsvragen. Zorg staat hier in het kader van “zorgen voor elkaar”. Samengevat houdt dit betrokkenheid en waardering in.