Duitse lessen op De Klimpaal

Op basisschool De Klimpaal krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 8 wekelijks Duitse les van een vakleerkracht Duits. Vanaf 2016-2017 worden deze lessen verzorgd tijdens de reguliere lessen op school. Dit is een vervolg op het project 'Buurtaal, plezier in Duitse taal' dat in eerste instantie facultatief werd aangeboden door Essentius.

De volgende argumenten zijn belangrijk om (vroeg) te starten met Duitse lessen:

  • Natuurlijke taalverwerving
  • Het stimuleert de algemene taalontwikkeling
  • Het geeft een kwaliteitsimpuls aan het taalonderwijs
  • Het draagt bij aan burgerschapsvorming
  • Het vergroot de kansen op de arbeidsmarkt voor de toekomst

Doelstelling
Kinderen leren Duits spreken om zo de grens naar onze buren te verlagen. Daarmee dragen we bij aan het vergroten van hun sociale redzaamheid en burgerschapsvorming in Europa. De Duitse taal zorgt voor revitalisering van de omgeving en werkt grensoverschrijdend, zowel op cultureel, economisch als politiek vlak. 

Doel
De nadruk ligt met name op de mondelinge taalvaardigheid met subdomeinen als:

  • woordenschat en woordgebruik
  • vloeiend en verstaanbaar vertellen
  • luisteren en begrijpen
  • gesprekjes voeren.

Gezamenlijk grenzeloos groeien
Door de Duitse taal als vak aan te bieden aan creëer je de mogelijkheid om grenzen letterlijk weg te nemen tussen Nederland en Duitsland. Wekelijks Duitse les maakt kinderen vrijer in een vreemde taal, waardoor ze sneller durven spreken in een andere taal, een groeiproces. Ook ontstaat er begrip voor cultuurverschillen zodat deze kleiner worden. Het bevordert de internationalisering.