Speerpunten 2024-2025 De Klimpaal

Begrijpend lezen en technisch lezen

Begrijpend lezen en technisch lezen hebben we weggezet in onderwijsplannen. We willen dat de leerlingen meer plezier gaan beleven aan het begrijpend lezen en willen dit minder als vak apart gaan aanbieden. Als begrijpend lezen meer geïntegreerd kan worden aangeboden met daarbij ook rijke teksten, hopen we de motivatie te stimuleren bij de leerlingen. Voor technisch lezen is er in het schooljaar 2023-2024 een nieuwe methode aangeschaft 'Karakter'. Hiermee hopen we dat leerlingen beter worden in het technisch lezen door dit aanbod te vergroten. Daarnaast bieden we 'leesmotivatie' aan binnen de nieuwe methode "karakter". 

Ateliers verder uitwerken met extra aandacht voor digitalisering

In het schooljaar 2023-2024 hebben we voor het eerst een circuit uitgezet in de vorm van groepsdoorbroken ateliers. Hierin krijgen beeldende vorming, creatieve vorming, muzikale vorming, dans en drama en digitalisering (waaronder programmeren) explicieter aandacht. Dit schooljaar zal worden uitgetrokken om deze ateliers nog verder uit te werken en het digitaliseren ook expliciet aan de orde laten komen door de inzet van het programma Basicly.

BHV

Alle medewerkers worden in het schooljaar 2024-2025 opgeleid tot BHV'ers. Het gehele team zal vanaf het schooljaar 2025-2026 herhalingscursussen volgen.