VSO/BSO

In het schooljaar 2023-2024 zijn we gestart met 4 dagen BSO op De Klimpaal, de Klimkanjers. Humankind is de organisatie die hiervoor zorgt. In 2024-2025 zullen we de samenwerking verder optimaliseren. Hierbij is het uitgangspunt dat onderwijs en opvang vloeiend in elkaar overgaan. 

Wilt u gebruik maken van de BSO / VSO mogelijkheden die Humankind biedt op basisschool De Klimpaal? Dan kunt u contact opnemen met Humankind.

Telefoon: 0315 - 641 443
E-mailadres: regiooostgelderland@humankind.nl