Visie op het jonge kind

We laten samen leerlingen groeien, ouders als de ervaringsdeskundigen en de leerkrachten als professionals. De leerkrachten richten zich op de basisbehoeften van iedere leerling: competenties, autonomie en relaties. Ze hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen en geven les op een speelse manier. We kiezen passende instructiemethoden voor elk leerdoel; (expliciete) directe instructie, exploratieve instructie of spelinstructie. We moedigen leerlingen aan om zelf te ontdekken en vragen te stellen tijdens hun verkenning. Gedurende de dag begeleiden en stimuleren leerkrachten de leerlingen, stellen vragen en voegen nieuwe elementen toe. Door te observeren, een (spel) impuls te geven, te registeren en te evalueren houden zij goed zicht op de ontwikkeling van iedere leerling en reflecteren de leerkrachten regelmatig op hun eigen handelen.

Hoe ziet onze visie er concreet uit?

Door te klikken op de afbeelding hieronder, kun je in de pdf bekijken hoe onze visie is vormgegeven.